Zrada vládnucej triedy

od Chris Hedges
2621 pozretí

Vďaka láskavému zvoleniu editora stránky ScheerPost prinášame našim čitateľom text Chrisa Hedgesa týkajúci sa vyostrenej sociálnej situácie v Spojených štátoch, ktorá doviedla krajinu k rozsiahlym nepokojom. Preložil Peter Takáč.

Zničili našu kapitalistickú demokraciu a nahradili ju mafiánskym štátom

Vládnuca elita už nemá legitimitu. Zničili našu kapitalistickú demokraciu a nahradili ju mafiánskym štátom. To, čo rímsky filozof Cicero nazval spoločenstvom, res publica, „vecou verejnou“ alebo „majetkom ľudí“, sa zmenilo na nástroj holého drancovania a represie v mene svetovej korporátnej oligarchie. Sme nevoľníci, ktorým vládnu obscénne bohatí a všemocní páni, ktorí vyplienili ministerstvo financií Spojených štátov, platili nízke alebo žiadne dane a skorumpovali súdnictvo, médiá a legislatívne zložky vlády, aby nás pripravili o občianske slobody a poskytli im slobodu pri páchaní finančných podvodov a krádeží.

Strata kontroly nad našim systémom vládnutia, zneužitie všetkých demokratických inštitúcií, volebného procesu a zákonov na to, aby previedli peniaze do rúk oligarchov a zároveň nás zbavili moci, neblaho znamená, že si vládnuce elity už nemôžu nárokovať právo mať monopol na násilie. Násilie zo strany polície a spravodajských služieb ako je FBI, ktoré pripadli okupačným silám, aby chránili výlučne záujmy malej, vládnucej zločineckej triedy, odhaľuje ilúziu právneho štátu a zradu vládnucich elít.

Aby mohlo fungovať nenásilie, musí mať váš protivník svedomie,“ varoval Stokely Carmichael. A ak je váš oponent bez svedomia, štátne násilie sa nevyhnutne stretne s proti-násilím. Namiesto reformy nastupuje tyrania. Nebezpečenstvo rozšíreného sektárskeho násilia v Amerike je teraz veľmi reálne.

Existujú tri možnosti: reforma, ktorá je vzhľadom na úpadok politiky amerických orgánov nemožná; revolúcia; alebo tyrania. Čím viac sa veci zhoršia, tým viac sa elity cítia ohrozené, tým brutálnejšia bude polícia, národná garda a orgány štátnej bezpečnosti. Čím dlhšie budú poddaní vzdorovať svojim pánom, tým viac sa bude zväčšovať počet obyvateľov bás a väzníc, ktoré sú už teraz najväčšie na svete.

Ak nebude mafiánsky štát zvrhnutý, Amerika sa stane nahým policajným štátom, kde sa každá opozícia, akokoľvek vlažná bude, stretne s drastickou cenzúrou alebo silou. Polícia v mestách po celej krajine už prostredníctvom fyzickej sily, zatýkania, slzného plynu, gumených projektilov a peprových sprejov zmarila spravodajstvo desiatok novinárov o protestoch. Obrovské sociálne rozdiely, zväčša postavené okolo pojmu rasy, využijú neofašisti, ktorí sú pri moci, aby odvrátili legitímny hnev zradenej pracujúcej triedy, aby postavili suseda proti susedovi. Neofašistickí „vlastenci“ budú vypustení ako útočné psy proti osobám inej farby pleti, moslimom, feministkám, intelektuálom, umelcom, médiám a liberálom. Odpor, dokonca nenásilný odpor, bude označený za zradu.

Povstania v uliciach amerických miest nie sú len o nezmyselnej vražde polície ďalšej osoby inej farby pleti, ale o zúfalom zápase získať späť moc nad našimi životmi. Idú ďaleko za policajnú brutalitu, každodennú realitu ľudí uväznených v našich vnútorných kolóniách, kde polícia každý rok zavraždí 1100 občanov, takmer všetkých neozbrojených. Povstania sú poháňané aj privlastnením si inštitucionálnych a štrukturálnych mechanizmov, ktoré kedysi umožňovali určitú formu rovnosti, vždy nedokonalú a vždy nepriateľsky ladenú voči chudobným a ľuďom inej farby pleti.

Je to napokon vládnuca elita kto stanoví mechanizmus odporu. Keď uzavrú každú únikovú cestu, keď hovoria výlučne jazykom sily, potom sa jazyk sily stáva jedinou formou komunikácie.

Polovica krajiny žije v chudobe alebo v kategórii zvanej „na hranici chudoby“. Pracujúca trieda a pracujúca chudoba je vytlačená zo systému zdravotnej starostlivosti. Školy nevzdelávajú svoje deti, ktoré žijú bez dostatku jedla a často bez čistej vody, sú opakovane vysťahovávané zo svojich domovov, sú im odopierané verejné služby, nemôžu si nájsť prácu, sú ožobračované trestajúcimi dlhmi a počas pandémie umierajú v neúmerne vyššom počte. Pochopili správu, ktorú im poslali oligarchovia. Oni a ich deti sú nahraditeľní. Nerátajú sa. Ich životy sú bezvýznamné, pokiaľ nie sú zamknuté v klietke, kde ich telá dokážu vygenerovať až 60 000 dolárov ročne pre veľké množstvo korporácií, vrátane lekárskych služieb zameraných na zisk, stravovacích služieb, služieb prevodu peňazí, zásobovacích služieb, telefónnych služieb, súkromných a zazmluvnených väzníc, nehovoriac o veľkých korporáciách a štátnych vládach, ktoré využívajú lacnú a viazanú prácu 1 milióna z našich 2,3 milióna väzňov.

Väzenský systém je priemysel s niekoľkými miliardami dolárov ročne s lobistami v hlavných mestách štátu a vo Washingtone, ktorý zaisťuje, že tieto telá zostanú v klietkach alebo sa do klietok vrátia hneď po prepustení. Nové otroctvo v našich väzniciach je korporátnym modelom navrhnutým pre celú Ameriku.

Obe vládnuce strany sú pri tomto útoku rovnakými spoluvinníkmi. Demokratická strana sa nám uprostred najhoršieho hospodárskeho poklesu od veľkej hospodárskej krízy snaží predať prezidentského kandidáta, Joea Bidena, ktorý bol jedným z hlavných architektov deindustrializácie a bol zodpovedný za stratu stoviek tisícov dobrých, odbormi pokrytých pracovných miest. Biden a Bill Clinton taktiež zničili náš sociálny program, ktorého 70% príjemcov tvorili deti, a zapríčinili zdvojnásobenie počtu obyvateľov väzníc a strojnásobenie a zoštvornásobenie trestov.

Ako zdôrazňuje Naomi Murakawa v knihe „Prvé občianske právo: Ako liberáli vybudovali väznicu Amerika“, Biden bol hnacou silou notoricky tvrdých trestov v zákonoch o boji proti užívaniu drog z rokov 1986 a 1988, a právnych predpisov týkajúcich sa Zákona o kontrole násilných trestných činov a vymáhaní práva z roku 1994, ktorý tiež poskytol finančné prostriedky na 100 000 nových policajných dôstojníkov a agresívne stíhanie 60 nových hrdelných trestných činov. Zaštiťoval právne predpisy, ktoré dramaticky obmedzili schopnosť väzňov odvolať sa, a viedol prijatie federálneho Zákona o treste smrti z roku 1994 a Zákona o boji proti terorizmu a Účinného trestu smrti z roku 1996. Dohliadal na militarizáciu polície a na masívne rozširovanie trestných činov spájaných s trestom smrti, o ktorých sa opakovane chvastal.

Biden bol tiež v popredí opätovnej segregácie nášho verejného školského systému a opakovane požadoval škrty v sociálnom zabezpečení. Pomáhal pri katastrofických obchodných dohodách, ako sú Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) a programoch úsporných opatrení, ako aj pri zavádzaní najprenikavejšieho systému hromadného vládneho dohľadu v dejinách ľudstva. Sledovať Stacey Abramsovú, ktorá určite vie lepšie, ako sa krúti v kŕčoch, aby Bidenovi uštedrila pochvalu, a dokonca hodila cez palubu hnutie #MeToo. Biden, jeden z najdôležitejších architektov vojen na Blízkom východe, kde sme premárnili cez 7 biliónov dolárov a zničili alebo vyhasli životy miliónov ľudí, je osobne zodpovedný za oveľa viac utrpenia a smrti doma i v zahraničí ako Donald Trump.

Keby sme mali fungujúci súdny a legislatívny systém bol by Biden spolu s ostatnými architektmi našich katastrofálnych imperiálnych vojen, vyplienenia krajiny a zrady americkej pracujúcej triedy, postavený pred súd a nie ako riešenie nášho politického a ekonomického debaklu. Krátkozrakosť vládnucich elít spočíva v tom, že si myslia, že nám môžu podstrčiť Bidena, pretože nie je Trump. Ale hra skončila. Fasáda demokracie už nefunguje.

Ako dlho si myslíte, že budú ľudia sledovať ako ich deti hladujú? Ako dlho myslíte, že budú ľudia sledovať, ako ich blízkych trpia a zomierajú, pretože im nemôže byť poskytnutá lekárska starostlivosť? Ako dlho môžete sledovať ako bohatí profitujú z vášho utrpenia?

Len slabnúca a prevažne biela stredná a profesionálna trieda stále veria ilúzii, že tieto voľby dávajú na výber alebo že žijeme v demokracii. Trieda pracujúcich a pracujúca chudoba vedia viac. Ich životy boli, ako napísala Barbara Ehrenreich, jednou dlhou núdzovou situáciou ešte pred pandémiou. Teraz čelia vyhliadke na bankrot, keď toto leto dorazí nezamestnanosť a dôjdu stimuly, bude zrušené moratórium na vysťahovanie, aby sa zdvojnásobil alebo strojnásobil počet 11 miliónov ľudí žijúcich bez prístreškov a nezamestnanosť stúpla na 25 percent. Štyridsaťosem percent zamestnancov v prvej línii ostáva naďalej bez práva na nemocenské a približne 43 miliónov Američanov práve prišlo o zdravotné poistenie sponzorované zamestnancami. Potravinové banky sú už zaplavené desiatkami tisíc zúfalých rodín.

A čo urobili naši kleptokratickí vládcovia uprostred tejto krízy? Od záchrany bánk v roku 2008, na ktorú dohliadali Barack Obama a Biden, vyplienili 4 bilióny dolárov. Napchali a obohatili sa na naše náklady, a popritom trúsili omrvinky z okien svojich súkromných lietadiel, jácht a palácových domov trpiacim a pohŕdaným masám.

Zákon CARES odovzdal bilióny dolárov finančných prostriedkov alebo daňových úľav ropným spoločnostiam, leteckému priemyslu, ktorý sám získal stimuly vo výške 50 miliárd dolárov, priemyslu výletných lodí, neočakávaný zisk vo výške 170 miliárd dolárov sektoru s nehnuteľnosťami, súkromným kapitálovým spoločnostiam, lobistickým skupinám, ktorých politické akčné komisie dali politikom za posledné dve desaťročia príspevky vo výške 191 miliónov dolárov, mäsovému priemyslu a korporáciám, ktoré sa presunuli do zahraničia, aby sa vyhli daniam v Spojených štátoch. Zákon umožnil najväčším korporáciám zhltnúť peniaze, ktoré mali udržať solventnosť malých podnikov, aby dokázali zaplatiť svojich zamestnancov. V rámci stimulačného balíka bolo poskytnutých 80 percent daňových úľav milionárom a najbohatší získali stimuly v priemernej hodnote 1,7 milióna dolárov. Zákon CARES taktiež schválil 454 miliárd dolárov pre Fond pre stabilizáciu devízových prostriedkov ministerstva financií, obrovský tajný fond pridelený Trumpovými kamarátmi korporáciám, ktoré, keď investične rozdelia od 10 k 1, môžu použiť na vytvorenie ohromjúcich 4,5 biliónov dolárov v aktívach. Zákon oprávnil Fed poskytnúť Wall Street pôžičku vo výške 1,5 bilióna dolárov, o ktorej nikto neočakáva, že sa jej vráti. Americkí miliardári sa od pandémie stali o 434 miliárd dolárov bohatší. Jeff Bezos, najbohatší muž na svete, ktorého spoločnosť Amazon minulý rok neplatila žiadne federálne dane, si od začiatku pandémie k svojmu osobnému bohatstvu pripísal 34,6 miliárd dolárov.

Ako dlho si myslíte, že budú ľudia sledovať ako ich deti hladujú? Ako dlho myslíte, že budú ľudia sledovať, ako ich blízkych trpia a zomierajú, pretože im nemôže byť poskytnutá lekárska starostlivosť? Ako dlho myslíte, že sa ľudia nechajú týrať nezákonnou políciou a súdnym systémom určeným na posielanie chudobných priamou linkou do bás a väzníc? Ako dlho môžete sledovať ako bohatí profitujú z vášho utrpenia?

Bol by som radšej, keby sa naša revolúcia vyhýbala jedu násilia, ktorý veľmi dôverne poznám z mojich dvoch desaťročí pôsobenia ako vojnový korešpondent. Ale tiež viem, že keď sa všetko okolo vás sprisahalo, že vás rozdrví, jediným spôsobom, ako sa udržať, je zničiť nielen štruktúry a inštitúcie, ktoré vás utláčali, ale často aj sami seba. Videl som to, keď som žil v chudobnej štvrti Roxbury v Bostone a keď som pracoval ako reportér v Gaze. Toto pochopenie bolo niečím, čo Malcom X, ktorý prišiel z chudoby, vždy chápal a Martin Luther King, produkt černošskej buržoázie, spoznal neskôr.

Je to napokon vládnuca elita kto stanoví mechanizmus odporu. Keď uzavrú každú únikovú cestu, keď hovoria výlučne jazykom sily, potom sa jazyk sily stáva jedinou formou komunikácie. Trumpova požiadavka, aby štáty použili Národnú gardu na potlačenie protestov, a hrozba nasadenia americkej armády v uliciach amerických miest, len zvyšujú hnev a frustráciu, ktorá viedla k povstaniam.

Vládnuca elita zároveň zúfalo hľadá obetných baránkov. Myšlienka, že za týmito konfliktmi je antifa, ktorá by sa v spektre teroristických skupín zaradila hneď vedľa skautov, je rovnako smiešna ako myšlienka, že za voľbu Trumpa je zodpovedné Rusko. Toto zúfalé hľadanie vysvetlení, ktoré zbavuje vládnucu elitu viny, viedlo Susan Riceovú, ktorá bola Obamovou poradkyňou pre národnú bezpečnosť, k tomu, že z násilia obvinila „zahraničných aktérov“, a dodala, že „toto je presne ako z ruskej príručky.“ S takouto zástupkou vždy prichádzajú despotickí vládcovia, aby zdiskreditovali disidentov, ktorí sa označení ako nepriatelia ľudu.

Čím dlhšie budú vládnuce elity odmietať riešiť základné príčiny týchto protestov, čím viac budú drancovať pokladnicu, aby obohatili seba a svojich kolegov oligarchov, čím viac sa budú zapájať do zbytočného a absurdného úsilia o odvrátenie viny, tým viac sa nepokoje rozšíria. Posledným zúfalým riešením oligarchov ako sa zachrániť bude vznietiť oheň rasovo motivovaného násilia medzi vylúčenými belochmi a vylúčenými ľuďmi inej farby pleti. Obávam sa, že toto je ďalšia kapitola tejto ságy. Videl som, že táto taktika bola smrteľná v bývalej Juhoslávii. Toto sú temné časy. A budú ešte temnejšie.

Chris Hedges je novinárom oceneným Pulitzerovou cenou. Pätnásť rokov pôsobil ako zahraničný korešpondent denníka The New York Times, predtým písal pre Dallas Morning News, Christian Science Monitor, NPR a donedávna pre Truthdig. Je moderátorom show RT America, nominovanej na cenu Emmy Award.

Prevzaté so súhlasom autora.

Foto: Protesty vo Washingtone po zavraždení Georgea Floyda policajtom. Zdroj: Wikimedia.


Podporte fungovanie skutočne ľavicového webu bez vplyvu politických strán, reklám a kapitálu.
Za rovnosť, mier a slobodu pre všetkých!

Návod a údaje pre poukázanie Vašich 2% dane nájdete tu: https://new.poleblog.sk/2-z-dane-pre-pole/

Našu prácu môžete podporiť aj priamo, napríklad jednorázovým príspevkom vo výške 5 € alebo ľubovoľným iným príspevkom alebo nastavením trvalého príkazu vo výške 2 € mesačne na naše číslo účtu: SK36 8330 0000 0026 0106 2302.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články