Žili sme v socializme: Helena (časť 46)

od Redakcia
1284 pozretí

Prvá materská škola v obci – v čase môjho nástupu do zamestnania

Práve v dobe, keď som končila Účtovnícku školu v S., v obci V. otvárali prvú materskú školu. Termín jej vzniku sa mi aj preto hlboko vryl do pamäti. Nikdy pred socializmom materská škôlka ani detské jasle v dedine V. zriadené neboli.

V návalových sezónnych poľných prácach malé deti bývali odkázané na varovanie najbližších príbuzných a starých rodičov. Väčšie deti zostávali v dome neraz odkázané samy na seba. Detské jasle v našej obci požadované neboli, a nie sú ani v súčasnosti.

Prvá materská škola v dedine vznikla na začiatku 60. rokov minulého storočia, v roku 1960. Umiestnená bola v budove starej, práve vysťahovanej štvortriednej základnej školy, ktorá bola postavená po prvej svetovej vojne.

Stará jednoposchodová štvortriedna škola bola až po presťahovaní do novootvorenej budovy základnej školy vybavená parketami, vodovodom, WC a ústredným kúrením. K ústrednému kúreniu bola MŠ (materská škola) napojená zo Stredného odborného učilišťa, t. j. z kaštieľa vo V., ktoré sa nachádzalo oproti materskej škole. Až v tomto období boli z areálu starej základnej školy odstránené suché záchody a k novozriadenej budove materskej školy pristavené kompletné sociálne zariadenie, t. j. umývadlá a záchody so studenou i teplou vodou.

Po otvorení novej modernej Základnej školy vo V. vznikli v starej škole provizórne podmienky pre počiatočnú prevádzku materskej školy. Deti chodili do škôlky najskôr v dopoludňajších hodinách. So sebou si v kapsičke prinášali desiatu, papučky na prezutie a nejaké prádielko pre prípad prezlečenia i drobnú hračku. Na obed si rodičia alebo rodinní príslušníci prišli zobrať deti domov.

Niektoré deti z okolia chodili zo škôlky aj samy. V počiatkoch prevádzky stravovanie v škôlke nebolo. Prvou riaditeľkou materskej školy bola pani Hana S., ktorá mala veľké zásluhy na jej zriadení v obci. Materská škôlka bola financovaná z rozpočtu MNV a neskôr aj z rozpočtu JRD. Rodičia detí prispievali len nepatrným príspevkom, ako napr. 2 až 3 koruny na deň.

Postupom času MNV (Miestny národný výbor) vybavoval materskú školu hračkami, kobercom na podlahu, aby sa deti mohli hrať, nevyhnutným nábytkom, ako boli policové skrinky na hračky, na odkladanie osobných vecí na prezlečenie, prezutie a pod. Celodenné stravovanie riešilo MNV. Boli to desiaty, obedy a olovrant. Učiteľskú zborovňu starej školy prebudovali na kuchyňu s potrebným vybavením, policami na odkladanie servisu a riadov. Prvými kuchárkami v MŠ boli pani Amália M. a Mária Z., upratovačkou bola pani Emília K.

Výhodou novozriadenej škôlky bolo, že iba pred pár rokmi bola stará škola vybavená ústredným kúrením a vodovodom. Pristavili k nej sociálne zariadenie, t. j. záchody a umyvárku, ktoré po zriadení MŠ bolo prispôsobené pre malé deti. Suché vonkajšie záchody boli zlikvidované, žumpa zasypaná odpadovým materiálom a voľné priestory boli použité ako sklad.
Vonkajšie priestory školského nádvoria boli zavezené zeminou a obsiate trávou. Dvor bol vybavený niekoľkými druhmi hojdačiek, na ktorých sa deti hrali.

Uprostred dvora dala pani riaditeľka S. na hladko vybetónovať osemuholník, na ktorom v letnom teplom období rozložili plytký bazén s vodou, v ktorom sa deti čľapkali a v horúcich dňoch ovlažovali.

Malé deti do materskej školy zobrali už od 2,5 roka za podmienky, že dieťa už nemalo plienky a vedelo samostatne jesť. Bola to veľká pomoc rodinám, ale najmä matkám, ktoré sa mohli zamestnať, a tak zvyšovať životnú úroveň rodiny.

Približne od 70. roku minulého storočia bola materská škola pod patronátom miestneho JRD, ktoré sčasti financovalo a zabezpečovalo jej prevádzku. Poplatky za pobyt detí v materskej škole družstvo inkasovalo rodičom z mesačných výplat. Keďže MŠ navštevovali aj deti ne-družstevníkov, časť prevádzkových nákladov zabezpečoval a financoval MNV.

Hračkami do MŠ každoročne prispievali JRD i MNV. Odovzdávali ich de-ťom obyčajne na fašiangovom karnevale za účasti rodičov a na predvianočnej besiedke pod ozdobeným vianočným stromčekom, tiež s účasťou rodičov. Pani učiteľky s deťmi nacvičili vianočný kultúrny program, ktorý pod stromčekom predviedli prítomným rodičom. Napokon všetky deti materskej školy dostali malé vianočné balíčky s cukrovinkami.

Ilustračné foto, zdroj: simpleinsomnia, flickr.com

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!