O nás

od Redakcia

POLE je publicistický blog ponúkajúci alternatívu k médiám stredného prúdu. Je reakciou na príliš úzke diskusné pole, ktoré tieto médiá vytvárajú. Našim cieľom je ho rozšíriť a prispieť do debaty odlišným pohľadom na slovenskú spoločnosť a svetové udalosti. Blog sa venuje hlavným spoločenským témam, od ekonomiky cez politiku, kultúru, životné prostredie až po šport. Jedným z dlhodobých cieľov POĽA je prinášať do slovenskej diskusie perspektívy z každodenného života a venovať sa otázkam identity a ich prepojeniu na životné štýly a širšie spoločenské javy.

POLE vydáva Občianske združenie POLE a v Národnej databáze ISSN figuruje pod číslom ISSN 2453-9058.

BLOGUJTE NA POLI AJ VY (Všeobecné podmienky pre autorov a užívateľov stránky)

V prípade získania dostatočných zdrojov budeme usilovať o rozširovanie slovenského diskusného poľa aj prekladmi článkov zo zahraničia, publikovaním POĽA v tlačenej podobe či angažovaním stáleho editora na plný úväzok. Na tento účel zriaďujeme účet, kam môže ktokoľvek prispieť a podporiť nás. Chod blogu (doména, hosting, online prístupy, reklama na sociálnych sieťach) je momentálne hradený len z našich vlastných zdrojov.

Bankové spojenie:
IBAN: SK36 8330 0000 0026 0106 2302
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
(Ak sa rozhodnete POLE finančne podporiť, prosíme uveďte do poznámky pre prijímateľa, že ide o dar a pripojte svoje meno a priezvisko.)

Redakcia


Alexander Riabov je absolventom Právnickej faktulty UK v Bratislave a Národohospodarskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo vedení súkromných aj neziskových organizácii, či ako asistent poslankyne NR SR. V publikáciách sa venuje spoločenským témam. Na Poli prispieva ako editor a tajomník združenia.


Ivana Komanická je autorka, teoretička umenia a kurátorka, zaoberá sa možnosťami odporu voči neoliberalizmu v ére vynútenej kreativity. Jej štúdium filozofie na Middlesex University v Londýne ju priviedlo k radikálnej filozofii a k politickému obratu v súčasnom umení. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila na pozadí kritiky kongresovej turistiky výstavu o mechanizmoch sociálnych vylúčení východoeurópskych umelcov See You There (2011). Pôsobila na Fakulte umení v Košiciach, ako kultúrna redaktorka v časopise Romboid,  v súčasnosti pracuje na Filozofickom ústave SAV. Vychádza jej novela o vzťahu lásky a spravodlivosti Pre teba sa postavím proti sebe  (FACE, 2018).


Ján Ruman pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Momentálne sa zaoberá problematikou pravicového extrémizmu na Slovensku, v rámci ktorej robí kvantitatívny výskum. Okrem pravicového extrémizmu sa venuje sociálnym teóriám, sociálnej filozofii a politickej sociológii. V minulosti publikoval pre portál Nové Slovo. Je aktívnym členom OZ Res Publica a OZ Pracujúca chudoba.


Peter Takáč je filozof, publicista a občiansky aktivista. Pre Pole prispieva od roku 2016.

 

 

 


Naši partneri
Činnosť portálu POLE je v roku 2020 podporená z verejných zdrojov poskytnutých našim hlavným partnerom, Fondom na podporu umenia. Obsah príspevkov reprezentuje výlučne názor príslušných autorov a fond nezodpovedá za obsah príspevkov. Za podporu ďakujeme.


Visegradsky fond logo POLE bolo v roku 2017 súčasťou projektu Network 4 Debate podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.


Rosa Luxemburg foundation
POLE realizovalo v roku 2017 projekt s názvom Odborovo organizovaná a neorganizovaná pracujúca chudoba, ktorý podporuje nadácia Rosa Luxemburg Stiftung.


logo-a2-2009Ádvojka je nezávislý kritický dvojtýždenník, ktorý reflektuje kultúru v čo najširšom poňatí vrátane spoločenského diania a politiky. Snaží sa vytvárať alternatívu k hlavnému mediálnemu prúdu. Články v A2 majú akademické zázemie, ale zároveň punkový prístup.


a2larm-logo-blackAlarm je internetový komentátorský denník časopisu A2.


logo AspektASPEKT je feministickou organizáciou. Zameriava sa na rodovú senzibilizáciu spoločnosti, vydáva webzin ASPEKTin, usporadúva vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje výskumné projekty a podieľa sa na formovaní rodovo citlivého jazyka.


deník-referendum-300x250Deník Referendum je nezávislý ľavicový internetový denník, ktorý okrem komentárov zverejňuje aj spravodajstvo z domova i zo sveta. Má blízko k zelenému videniu sveta a do veľkej miery žije z príspevkov čitateľov a čitateliek.


Hogwash logoHogwash „Ideovo vychádzame z oslavy vládnuceho systému a poukazujeme na jeho úspechy v reálnom živote ľudí. Pričom realita pre nás nie je rozhodujúca. Zobrazujeme predovšetkým ideologické priania a vízie našich lídrov.“


deb_-_kopie_3Kamil Fila je „Ještě větší kritik než jsme doufali“. Prekračujúc obmedzené písanie na objednávku na jeho webe ide o kombináciu poctivého uvažovania nad tým, čo nám dávajú filmy, s trochou nerdovské infantility a pubertálnosti, irónie, sarkazmu, občasného cynizmu a rozkošníckeho rochnenia sa v absurdite a šialenstve nášho sveta.


logo 4Political Critique (Krytyka polityczna) je najväčšia stredo- a východoeurópska liberálna sieť inštitúcii a aktivistov. Zameriava sa na budovanie nezávislých inštitúcií v mene demokracie, rovnosti a osobnej slobody. Zahŕňa denník, mesačník, knižné vydavateľstvo i výskumný inšititút.


170px-Logo_7.GSedmá generace je dvojmesačník, ktorý ma za cieľ vytvárať debatu o modernej spoločnosti a sociálnych a ekologických dopadoch jej vývoja. Prináša informácie o aktuálnom dianí v oblasti ochrany životného prostredia a zasadzuje ich do širších politických, ekonomických a kultúrnych súvislostí.