Kauza Gröhling: Odstúpiť, či neodstúpiť?

od Ismael P. Májovský
538 pozretí

HON NA PLAGIÁTOROV I. AKO TO VLASTNE ZAČALO?

Na Slovensku ešte stále pokračuje a dúfam, že bude aj naďalej pokračovať hon na plagiátorov vo verejných funkciách, ktorý oživili neúspešní poslanci za stranu SPOLU, keď spochybnili autenticitu Kollárovej diplomovky. Na tomto mieste si však priznajme, že keby sa Kollár nesnažil svoju bývalú milenku Krištúfkovú dosadiť do funkcie, z ktorej sa musela stiahnuť pre pochybnosti o jej kompetenciách – neskôr založených aj na jej vlastnom plagiáte, možno by dnes témou dňa boli naozaj iné problémy. To však nie je vina médií, ani politických súperov, ale „mozgových trustov“ (obľúbený Kollárov pejoratívny výraz), ktorých intelektuálne a anticipačné schopnosti, ostávajú v bode mrazu.

„Iné problémy“ – aj takto vyzerá jadro „protiargumentácie“, ktorá sa snaží presunúť pozornosť inam a zľahčiť celú problematiku. Bohužiaľ, tu treba spomenúť aj fakt, že neexistuje nič také ako jeden problém, čím sa zároveň implikuje aj možnosť, že viaceré problémy môžu byť nakoniec vzájomne prepojené. Zjednodušene povedané: Môžu byť súčasťou toho istého fenoménu, ktorý rezonuje v spoločnosti, napr. korupcie. Na nás je len to, aby sme boli schopní tieto problémy adekvátne, t.j. paralelne sledovať a kriticky posudzovať – demaskovať. Ten, kto sa tomu bráni, sa nakoniec aj sám ochudobňuje o schopnosť interpretácie. Akejkoľvek. Ale teraz k veci.

Môžeme Gröhlinga hodiť do jedného vreca spolu s Dankom, Krištúfkovou alebo Kollárom? Odpoveď znie: zatiaľ nie. Prečo? Pretože kým iní notoricky známi plagiátori vykrádali iných, minister školstva Gröhling vykrádal podľa všetkého len sám seba. Na tomto mieste však musíme naozaj spomaliť.

HON NA PLAGIÁTOROV II. AKO TO MÔŽE SKONČIŤ?

Treba si uvedomiť, že nie je plagiát ako plagiát a každá práca, aj tá odkopírovaná má svoje charakterové nuansy. Podľa portálu Midas[1] zaoberajúceho sa informačnou a mediálnou gramotnosťou, je uvedená zaujímavá typológia plagiátorstva. Tak napr. maskovanie označuje „zmenu kľúčových slov a fráz, ale zachovanie základného obsahu zdroja.“ Alebo roleta, ktorá označuje „prezentovanie doslovného textového celku iného autora ako vlastného.“ Nebudem sa zoberať celou typológiou a spomeniem teraz len tie typy, do ktorých spadá minister školstva, totiž – sebaplagiovanie, kaleidoskop a recyklácia. Pre bližšie informácie a na overenie mojich vlastných tvrdení, odporúčam pozrieť konkrétny zdroj.

Presne takto vyzerá práca oponenta alebo kritika. Vrátane poctivej žurnalistiky. Toľko na ilustráciu „významu korektne citovať“.

Pri týchto kritériách (sebaplagiovanie, kaleidoskop a recyklácia) však treba opäť spomaliť. Aplikovať tieto kritéria na hrubo a to nielen na Gröhlingovu prácu, nás môže doviesť do situácie, keď za plagiátorov vyhlásime Kanta alebo dokonca Einsteina. Prečo?

KRITIKA NA VŠETKY STRANY

Každý, kto si poctivo prešiel vysokoškolským štúdiom alebo samoštúdiom, má vyššie spomenuté verifikačné mechanizmy už zautomatizované. Taktiež ten, kto sa istej téme venuje do hĺbky a systematicky, čo môžeme považovať za jeden z predpokladov originality, vie, že kontinuita v zdrojoch a tvrdeniach, je nevyhnutná. Dokonca v istých aspektoch vyžadovaná, pretože je dôkazom intenzívnejšieho záujmu v akejkoľvek problematike. Takže istá kontinuita medzi bakalárskou prácou a magisterskou nie je problém. Ak je to problém, začnime sa baviť o odstránení bakalárskych programov.

Kontinuita sa problémom stáva až v momente, keď nedochádza k žiadanému obsahovému posunu a definície použité v predošlej práci, ostávajú v tom istom kontexte alebo sa ďalej nerozvíjajú. A to platí aj pre obsah celej práce.

Problémom z trochu inej strany môže byť však aj to, ak z toho chce niekto povrchne vyrobiť problém hodný odvolania. Prečo? Pretože to vrhá tieň na neho samotného. Inými slovami: Vzrastá pochybnosť o jeho vlastnom stupni a legitimite dosiahnutého vzdelania, ktorá by predpokladala pochopenie a zmierlivejší tón.

Nespochybňujem tým legitimitu otázok, na ktoré žiaľ Gröhling (alebo asistenti v jeho mene) nereagoval tým najlepším spôsobom a miesto poskytnutia stručnej odpovede typu „áno – nie“ či podrobnejšieho vysvetlenia, bol použitý lacný „argumentačný manéver“ menujúci všetky rozbehnuté projekty na ministerstve školstva, za ktorými stojí minister, ale aj ako sám naznačuje, pôjdu ďalej aj bez neho. Tak stojí za nimi alebo nie? Toľko ku konzistentnosti obhajoby.

Žiaľ, kto takto komunikuje, buď manipuluje s verejnosťou alebo nie je schopný si pripraviť dôslednú sebaobranu. A práve tá predpokladá nielen analytické schopnosti, ale aj schopnosti zachovať si odstup. Priestor na odstup, konkrétne v ministrovom prípade, keďže médiami prebehli aj informácie o jeho zdravotnom stave, tu nepochybne bol. Časový aj osobný.

Takémuto vedomému odstupu, nie náhodnému sa nakoniec má študent naučiť aj počas vlastnej tvorby textu. Kľúčovým pojem je: kontrola.

Ten, kto nie je schopný obstáť v tejto skúške, pretože skúška nie je len ústna, ako si mylne predstavuje premiér, by nemal mať žiadny akademický titul. A to v ktoromkoľvek odbore, čím mienim to, že prax a teória sú dve spojené nádoby. Pre toho kto má lásku k praxi a chce sa pohybovať na škále smerom k jej čistotnej fikcii, postačí v tomto prípade len výučný list.

Ale aby som nebol kriticky len smerom von, dovolím si kritiku aj na svoju adresu: Už teraz priznávam svoju neschopnosť opustiť väčšinu zdrojov a kľúčových definícií, ktoré s čistým akademickým svedomím využijem vo svojej ďalšej diplomovej práci.

Má však toto čisté akademické svedomie aj náš minister školstva? Definitívnu odpoveď nám dá práve analýza jeho práce, ktorá medzičasom (údajne z licenčných dôvodov), nie v najlepšom čase, zmizla z voľne dostupnej internetovej databázy.

© Patrik Májovský, autor študuje filozofiu a antropológiu na FiF UK

[1] https://midas.uniba.sk/?page_id=189

Titulná fotka z FB profilu Branislava Gröhlinga

___________________________________________________________________________________________________________________________

Podporte fungovanie skutočne ľavicového webu bez vplyvu politických strán, reklám a kapitálu.

Za rovnosť, mier a slobodu pre všetkých!

Návod a údaje pre poukázanie Vašich 2% dane nájdete tu: https://new.poleblog.sk/2-z-dane-pre-pole/

Našu prácu môžete podporiť aj priamo, napríklad jednorázovým príspevkom vo výške 5 € alebo ľubovoľným iným príspevkom alebo nastavením trvalého príkazu vo výške 2 € mesačne na naše číslo účtu: SK36 8330 0000 0026 0106 2302.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články