Diskusné pole

od Redakcia
3819 pozretí

Diskusia je kľúčová pre fungovanie demokracie. Umožňuje vládnutie dominantným silám a rovnako tak dáva priestor pre odpor voči nim. Vo svojej podstate je dokonale rovnostárska a pritom je neustále posunutá na jednu alebo druhú stranu. Bez diskusie teda niet demokracie, ale diskusia sama o sebe neurčuje charakter tzv. vlády ľudu. Pre mnohých je síce cieľom, no v prvom rade je prostriedkom.

Diskusia je prostriedkom moci a legitimizuje demokratické vládnutie. Neznamená to, že nutne vedie k spravodlivosti. O tú treba neustále bojovať a prinášať jej každodenné obety. A je to práve diskusné pole vo verejnom priestore, ktoré je jedným z kľúčových kanálov mocenského boja. Samotné pole však nezaistí rovnosť každého hlasu. Naopak, verejný priestor slúži na to, aby túto ilúziu vytvoril a svojou existenciou ju neustále posilňoval. 

Avšak práve v diskusii vzniká miesto pre konfrontáciu odlišných názorov, emócií a argumentov. Skutočnosť, že diskusné pole zvýhodňuje dominantných aktérov neznamená, že nemá zmysel proti ich dominancii bojovať. Naopak, rovnostárske diskusné pravidlá nám umožňujú oslabiť prevládajúce perspektívy a doplniť ich o iné, lepšie, férovejšie.

Ak dnes niečo na Slovensku chýba, je to kvalitná alternatíva voči hlavnému mediálnemu prúdu. Cieľom nášho blogu je takúto alternatívu ponúknuť. Chceme vytvoriť priestor pre osobné pohľady na udalosti na Slovensku a vo svete, ktoré sa budú odlišovať od pohľadov v najčítanejších denníkoch, najsledovanejších televíziách a najpočúvanejších rádiách. Hoci médiá hlavného prúdu niekedy prichádzajú aj s kritickým pohľadom na svet, ich kľúčovým problémom ostáva príliš úzke vymedzenie diskusného poľa, v ktorom sa pohybujú. Našim cieľom je toto pole rozšíriť.

Blog sa bude venovať hlavným spoločenským témam, od ekonomiky cez životné prostredie až po šport. Dôraz pritom budeme klásť na prepojenie týchto tém a kultúry v najširšom zmysle slova. Naším cieľom bude prinášať perspektívy z každodenného života slovenskej spoločnosti a nevyhýbať sa pritom ani ich kritike.

Podobne nebudeme vnímať politiku ako záležitosť parlamentu, či vlády, ale ako pole neustáleho konfliktu najrôznejších záujmov odohrávajúceho sa ako vo sfére ústavných inštitúcií, tak v rodinách, školách, korporáciách, štátnej správe, hudobnom a filmovom priemysle, médiách či kdekoľvek inde. Jedným z hlavných polí, ktoré je priesečníkom všetkých týchto tém, pre nás bude ľudská duša, či identita.

V prípade získania dostatočných zdrojov budeme usilovať o rozširovanie slovenského diskusného poľa aj prekladmi článkov zo zahraničia, prípadne angažovaním stáleho editora. Na tento účel zriaďujeme účet, kam môže ktokoľvek prispieť. Chod blogu je hradený z našich vlastných zdrojov.

Číslo účtu je: SK92 8360 5207 0042 0563 3141 

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!